Downloaden

 

Sommige browsers (bv. Edge) zijn bijzonder kritisch bij het downloaden van exe-bestanden en geven waarschuwingen als deze bestanden relatief weinig gedownload worden. Deze waarschuwingen ('mogelijk schadelijk') zijn geen viruswaarschuwingen en bieden steeds de mogelijkheid de bestanden toch te downloaden. Een goede virusscanner blokkeert de download volledig bij detectie van virussen. Vertrouw je dit toch niet, dan kan je nog altijd het programma manueel installeren door het zip-bestand te downloaden.
Alle bestanden werden gescand op virussen met Eset online scanner en met Windows Defender.

 

Maak een keuze tussen 3 mogelijke versies van dBGS (inhoudelijk zijn deze versies identiek):

 

De gecompileerde versies werken doorgaans wat sneller dan de niet gecompileerde versie maar zijn meer afhankelijk van de Office-versie die op je computer ge´nstalleerd is. Als jouw Office-versie ouder is dan de versie waarmee het programma gecompileerd is (zie specificaties in de tabel hieronder) is er een kans dat het programma niet werkt. Installeer in dat geval de niet-gecompileerde versie. Ook bij een netwerkinstallatie waarbij gemengd gewerkt wordt met Office 32-bits en Office 64-bits is een installatie van de niet-gecompileerde versie aangewezen. Of jouw keuze de correcte is, zal onmiddellijk duidelijk worden bij de installatie omdat het installatieprogramma in dezelfde versie is gecompileerd als het programma dat ge´nstalleerd wordt.
Kies in een Office-toepassing Bestand/info of Bestand/account om te achterhalen met welke Office-versie je werkt.

Het installatieprogramma ondersteunt ook netwerkinstallaties en installaties voor gedeeld gebruik in de cloud.

 

De systeemvereisten voor dBGS zijn:

Wat doet het installatieprogramma op mijn computer?

Het installatieprogramma kopieert de bestanden naar de opgegeven map(pen), voert enkele controles uit, registreert het programma in het Windows-register en maakt de nodige snelkoppelingen op het bureaublad en in het startmenu.
Bij een netwerkinstallatie en een installatie voor gedeeld gebruik in de cloud wordt een onderscheid gemaakt tussen de gemeenschappelijke bestanden (server) en de lokale bestanden. De koppelingen tussen het programmabestand en de gegevensbestanden worden door het installatieprogramma gemaakt.

Wat gebeurt er met mijn eigen gegevens als ik een update installeer?

Bij installatie met het installatieprogramma worden je eigen gegevens niet overschreven tenzij je daar uitdrukkelijk voor kiest. Maar zelfs in dat geval wordt nog een reservekopie van de bestanden van je eigen gegevens gemaakt vooraleer die overschreven worden.
De bestanden met eigen gegevens zijn dBGSinv (inventarisgegevens) en dBGSdata_gebr (gewijzigde en toegevoegde stoffen). Zorg er bij manuele installatie voor dat je een reservekopie van die bestanden opzij zet. Achteraf vervang je de (lege) ge´nstalleerde bestanden door de bestanden met je eigen gegevens (lees de info over manuele installatie).

dBGS versie 6.20220507

versiegeschiedenis

Installatie met installatieprogramma
(aanbevolen)
Manuele installatie (info manuele installatie ->)

 

32-bits versie (x86)
(gecompileerd met Access 365 MSO (16.0.15128.20178) 32-bits)
Downloaden en installeren (13,7 Mb)
(lokale installatie, netwerkinstallatie of installatie voor gedeeld gebruik in de cloud)

Lukt de installatie met nevenstaande linken niet?

64-bits versie (x64)
(gecompileerd met Access 365 MSO (16.0.15128.20178) 64-bits)
Downloaden en installeren (13,7 Mb)
(lokale installatie, netwerkinstallatie of installatie voor gedeeld gebruik in de cloud)
Niet-gecompileerde versie
(geschikt voor zowel 32- als 64-bits)
Downloaden en installeren (15,6 Mb)
(lokale installatie, netwerkinstallatie of installatie voor gedeeld gebruik in de cloud)

 

Update gegevens   Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar die recenter zijn dan diegene die met bovenstaande versie van het programma meegeleverd worden.

 

Voorbeeldinventaris Downloaden Je hebt nog geen inventarisgegevens maar wil toch al eens met de inventarisfuncties in het programma werken? Download dan dit bestand met fictieve inventarisgegevens van een 150-tal stoffen (dBGS versie 6.20100812-bŔta of hoger moet ge´nstalleerd zijn).
Na het downloaden wordt een toelichtende nota geopend met instructies om de inventarisgegevens in dBGS te importeren.

 

Access Runtime 2016 Klik hier om naar de downloadpagina van Microsoft te gaan. In vergelijking met de volledige versies bieden de runtimeversies van Access geen ondersteuning voor het maken van eigen applicaties. Bestaande applicaties kunnen echter zonder probleem uitgevoerd worden met een runtime-versie. Access Runtime kan gratis gedownload en verspreid worden.
Op de website van Microsoft zijn ook nog andere runtimeversies van Access beschikbaar dan diegene waarnaar hier gelinkt wordt.
Access Runtime 365 Klik hier om naar de downloadpagina van Microsoft te gaan.